Podoloji Nedir?
Podoloji,Podos-Logos kelimelerinin birleşiminden oluşan yunanca bir kelime olup ayak bilimi anlamına gelir.Ayak sağlığında patolojik durumlara yönelik çıkmış bir bilim dalıdır.

Podolog Kimdir?
Ayak sağlığı ve korunmasına yönelik farkındalık geliştirilmesi çalışmalarında görev alır.Sağlıklı bireylerde; medikal ayak bakımı yapar ve bu konuda eğitim verir.İlgili uzman tabibin teşhisine ve tedavi için yönlendirmesine bağlı olarak; tırnak protez uygulamaları,bandaj,sargı,parmak yastıkları ve ayak destekleri uygulamalarını yapar ,ayak sağlığı sorunlarının,tırnak patolojilerinin ve nasırların değerlendirilmesi,önlenmesi ve tedavisinde görev alır.Sterilizasyon konusunda eğitimini almış ve bunu uygulayan kişilerdir.

Podoloji Neden Önemlidir?
Podoloji bir çok birimle bağlantılıdır,bu nedenle en fazla birimle multidisipliner çalışılabilen bir alandır.Özellikle risk grubu hastalarda ve patolojik durum oluşabilecek tırnaklarda prevantativ (koruyucu) olarak çalışırlar.Tırnaklar ve cilt bizlere; sistemik veya matabolik bir bozukluk olabileceğini gösterebilir.Podologlarda bunların eğitimini almış kişiler oldukları için,erken müdahale edebilmek açısından yine koruyucu ve önleyici olarak görev yaparlar.Ayak bakımı ve riskler konusunda hastaları bilgilendirir ve eğitirler.
ÖZELLİKLE DİYABETLİ HASTALARIN AYAK BAKIMINDA